สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology 3 สัปดาห์ 22,775 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 3 สัปดาห์ 9,000 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *วันละ 1,800 หยวน (ค่าหอ *21 วัน รวม 1,260 หยวน หากพักเกินกำหนดคิดเป็นรายวัน จ่ายวันละ 60Read More →

สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology 2 สัปดาห์ 17,690 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 2 สัปดาห์ 2,000 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *วันละ 60 หยวน (ค่าหอ *14 วัน รวม 840 หยวน หากพักเกินกำหนดคิดเป็นรายวัน จ่ายวันละRead More →