AIB เป็นสถาบันที่บุกเบิกการเกษตรของ มลฑลกว่างตุ้ง ในปี 1952 ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยม โดยกระทรวงศึกษาธิการในปี 2012

สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง& ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology คอร์สเรียนภาษาจีนกลางและฝึกซ้อมปิงปองโดยโค้ชระดับ ทีมชาติจีน 1 เทอม 197,292 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 1 เทอม 28,000 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *เดือนละ 3,600 หยวน (ค่าหอ *4 เดือน รวม 14,400 หยวนRead More →

สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology 4 สัปดาห์ 27,405 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 4 สัปดาห์ 3,300 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *วันละ 60 หยวน (ค่าหอ *28 วัน รวม 1,680 หยวน หากพักเกินกำหนดคิดเป็นรายวัน จ่ายวันละRead More →

สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology 3 สัปดาห์ 22,775 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 3 สัปดาห์ 9,000 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *วันละ 1,800 หยวน (ค่าหอ *21 วัน รวม 1,260 หยวน หากพักเกินกำหนดคิดเป็นรายวัน จ่ายวันละ 60Read More →

สรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง ที่ เซี่ยงไฮ้ East China University of Science and Technology 2 สัปดาห์ 17,690 บาท ( เรทเงินหยวน 1 หยวน = 4.54 บาท ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ) ค่าใช้จ่ายส่วนแรก น้องๆสามารถนำไปจ่ายด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าเรียน 2 สัปดาห์ 2,000 หยวน ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน ค่าหอพักห้องเดี่ยว *วันละ 60 หยวน (ค่าหอ *14 วัน รวม 840 หยวน หากพักเกินกำหนดคิดเป็นรายวัน จ่ายวันละRead More →