เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน (ต่อปี) 10,000 RMB (Bachelor degree), 20,000 RMB (Master’s Degree) และ 30,000 RMB (PhD)

*ทุนนี้นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียน (ต่อปี) เต็มจำนวนก่อน

จากนั้นทางรัฐบาลกว่างตุ้งจะโอนเงินทุนให้นักศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง (เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 เดือน)

ทุนนี้สามารถทำเรื่องขอได้ทุกปี (ปีที่สองเป็นต้นไปนักศึกษาต้องดำเนินการด้วยต้นเอง)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะอะไรก็ได้ ทั้งภาคภาษาจีน และ ภาคภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขทุน

– นักศึกษามีคุณสมบัติครบที่จะสมัครเข้าเรียนในแต่ละคณะที่ต้องการ

นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ควรหาที่ปรึกษา หรือมีโครงงานวิจัยแนบมาด้วย

– ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน

– นักศึกษาต้องมีความประพฤติที่ดี และไม่ควรมีการขาด ลา มาสาย หากมีน้อยจะส่งผลดีกับตัวนักศึกษาเอง

– มีโควต้าจำกัด  (อยู่ในเงื่อนไขในช่วงเวลาที่สมัคร)

– สมัครและส่งเอกสารภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สาขาแนะนำ

หลักสูตรเทียบโอน Chinese Language (Undergraduate Program)

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาทั่วโลก

Bachelor of Arts Chinese (Chinese Education), (Business Chinese)

เลือกสาขาปีที่ 3

ค่าเรียน 16,600 RMB/ปี ( 4 ปีจบ)

ทุนส่วนลด 10,000 หยวน หลังจากรับทุนเฉลี่ยค่าเรียน(ต่อปี) เพียง 6,600 หยวน หรือ 28,380 บาท

ใช้ ใบจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และใบเกรด เพื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน)

*ใบจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และใบเกรด + HSK4 180 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนชั้น ปีที่ 2 (เรียนจบปริญญาตรีได้ใน 3 ปี)

*ใบจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และใบเกรด + HSK5 180 คะแนนขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนชั้น ปีที่ 3 (เรียนจบปริญญาตรีได้ใน 2 ปี)

English-taught Programs

  • International Economics and Trade (IET)

Bachelor of Economics (4 years)

  • Network Engineering (NE)

Bachelor of Engineering (4 years)

  • Software Engineering (SE)

Bachelor of Engineering (4 years)

  • English Pedagogy and Education (EPE)

Bachelor of Art (English Education) (4 years)

  • Translation and Interpreting (TI)

Bachelor of Art (English Translation) (4 years)

Entry Requirement for English-Taught Bachelor Programs

High school Diploma or above, 18 to 55 years old, healthy foreigners. TOEFL 70 (internet based) /190 (computer based)/520 (paper based) or IELTS 5.5 above for students from non-English-speaking countries (or pass the English language test organized by the College).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *