เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน (ต่อปี) 10,000 RMB (Bachelor degree), 20,000 RMB (Master’s Degree) และ 30,000 RMB (PhD) *ทุนนี้นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียน (ต่อปี) เต็มจำนวนก่อน จากนั้นทางรัฐบาลกว่างตุ้งจะโอนเงินทุนให้นักศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง (เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 เดือน) ทุนนี้สามารถทำเรื่องขอได้ทุกปี (ปีที่สองเป็นต้นไปนักศึกษาต้องดำเนินการด้วยต้นเอง) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะอะไรก็ได้ ทั้งภาคภาษาจีน และ ภาคภาษาอังกฤษ เงื่อนไขทุน – นักศึกษามีคุณสมบัติครบที่จะสมัครเข้าเรียนในแต่ละคณะที่ต้องการ นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ควรหาที่ปรึกษา หรือมีโครงงานวิจัยแนบมาด้วย – ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืน – นักศึกษาต้องมีความประพฤติที่ดี และไม่ควรมีการขาด ลา มาสาย หากมีน้อยจะส่งผลดีกับตัวนักศึกษาเอง – มีโควต้าจำกัด  (อยู่ในเงื่อนไขในช่วงเวลาที่สมัคร) – สมัครและส่งเอกสารภายใน วันที่ 29Read More →