Our Office

น้องๆที่ต้องการสมัครเรียน หรือต้องการปรึกษาเรื่องการเรียนที่ประเทศจีน สามารถเข้ามาติดต่อที่บริษัท เพื่อสอบถามข้อมูล ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ต่างๆได้เลยจ้าา ??

*สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์

จีน: 18529114343,18602053224 ไทย: 062-6436868, 081-0448585

สำนักงานประเทศจีน กว่างโจว:

14 floor B (China-Thai) Zhongtai Center Plaza, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China


สำนักงานประเทศไทย: 

111/139 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *