ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนธุรกิจ 1 เทอม (4.5 เดือน) กว่างโจว

South China Normal University (SCNU) ต้องมี HSK4

จัดหนักศัพท์ธุรกิจ ทำเลใจกลางเมือง ต่างชาติเยอะ อาจารย์เก่ง!!

ช่วงเวลารับสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับ 1 กันยายน – 10 มกราคม ของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ 1 มีนาคม – 10 กรกฎาคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน

ค่าประกันสุขภาพ              400          หยวน

ค่าเรียน                           8,600          หยวน

ค่าห้องคู่เดือนละ             1,050          หยวน       4 เดือน 4,200 หยวน

ห้องเดี่ยว เดือนละ ​​​​2,000 หยวน ( หากต้องการห้องเดี่ยว ต้องสมัครก่อนอย่างน้อย4เดือน มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้ )

ค่าหนังสือประมาณ            300          หยวน  (บวกลบ 50 หยวน แล้วแต่คลาสเรียน)

ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละ         30           หยวน      4 เดือนรวม 120 หยวน

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน (จ่ายวันลงทะเบียน ที่มหาวิทยาลัย) 13,620 หยวน

คำนวนจาก (เรท 4.30 บ ณ วันที่ 2/12/2019) *รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้างานได้

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ 58,566 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย

ค่าสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย      2,500           บาท  (500 หยวน)

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย          2,100           บาท  (420 หยวน)

ค่าจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย       980              บาท  (195 หยวน)

ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,000           บาท  (ถ้าทำในกทม. 1,650 บาท)

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประมาณ        4,000-10,000 บาท   แล้วแต่ช่วงเวลาของการจอง

*กรณีมีนักเรียนจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ทางบริษัทจองตั๋วให้ เพื่อความสะดวกในการจัดการและดูแล

การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง *หากอยู่เกินกำหนด คิดเฉลี่ยเป็นรายวัน
*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเดือนละประมาณ​ 80 หยวน
*นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่ม(มาแยก) นักเรียนต้องไปดำเนินการเปิดซิม เปิดบัญชี รายงานตัวกับตำรวจ ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง
*หอพักมหาวิทยาลัยนี้จะค่อนข้างจำกัดและเต็มเร็ว น้องๆมีโอกาสต้องอยู่หอพักนอก ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารในทุกกรณี

ติดต่อ Line Add : @studyinguangzhou         Wechat : rino_achara

Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *