ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม (4.5 เดือน) ณ กว่างโจว

South China Agricultural University (SCAU)

ทำเลใจกลางเมือง เส้นรถไฟฟ้า หอใหญ่ บรรยากาศดี คนไทยน้อย!!

ช่วงเวลารับสมัคร
ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับ 1 กันยายน – 10 มกราคม ของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ 1 มีนาคม – 10 กรกฎาคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน                                           

ค่าประกันสุขภาพ                400             หยวน

ค่าเรียน                               8,500          หยวน

ค่าห้องคู่เดือนละ                 750            หยวน       4 เดือน 3,000 หยวน

ห้องเดี่ยว เดือนละ ​​​​1,200 1,500 หยวน (ถ้าต้องการห้องเดี่ยว ต้องสมัครก่อนอย่างน้อย 4 เดือน)

ค่าหนังสือประมาณ              200            หยวน  (บวกลบ 50 หยวน แล้วแต่คลาสเรียน)

ค่าอินเตอร์เน็ตหกเดือน       120            หยวน

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน (จ่ายวันลงทะเบียน ที่มหาวิทยาลัย)  12,220 หยวน

(เรท 4.30 บ ณ วันที่ 2/12/2019) *รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้างานได้

รวมค่าใช้จ่ายที่จีนโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ 52,546 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย      

ค่าสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย      2,500           บาท  (500 หยวน)

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย          2,100           บาท  (420 หยวน)

ค่าจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย       980             บาท  (195 หยวน)

ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,000          บาท  (ถ้าทำในกทม. 1,650 บาท)

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประมาณ       4,000-10,000 บาท

แล้วแต่ช่วงของการจอง*กรณีมีนักเรียนจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ทางบริษัทจองตั๋วให้ เพื่อความสะดวกในการจัดการและดูแล

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง 
*หากอยู่เกินกำหนด คิดเฉลี่ยเป็นรายวัน
*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเดือนละประมาณ​ 80 หยวน
*นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่ม (มาแยก) นักเรียนต้องไปดำเนินการเปิดซิม เปิดบัญชี รายงานตัวกับตำรวจ ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง
*หอพักมหาวิทยาลัยนี้จะค่อนข้างจำกัดและเต็มเร็ว น้องๆมีโอกาสต้องอยู่หอพักนอก ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารในทุกกรณี


Line: @studyinguangzhou

 Wechat : rino_achara

www.dilionzone.com

Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *