ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปีฝอซาน

Foshan University (Promotion 50% for Dilion)

เรียน 1 ปี ถูกขนาดนี้ไม่มีแล้ว ติดกว่างโจว เส้นรถไฟฟ้า พร้อมโอกาสต่อทุนปริญญา

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
ค่าลงทะเบียน (จ่ายที่ไทย)

หยวน

บาท

ค่าลงทะเบียนของสถาบัน  

600

3,000

ค่าจัดส่งเอกสารของสถาบัน

195

980

*จำนวนที่ชำระให้กับสถาบัน  

3,980

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน (จ่ายที่จีน)

หยวน

บาท

ค่าเรียนภาษาจีนกลาง/กิจกรรม 1 ปี  

9,000

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

800

ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

300

ค่าตรวจร่างกาย เพื่อทำ Residence Permit  

600

ค่าทำวีซ่า Resident Permit  

800

*จำนวนที่ชำระให้กับสถาบัน

11,500

 
ค่าที่พัก เดือนละ 870 (จ่ายที่จีน)

หยวน

บาท

ห้องพักสองคน + ค่าส่วนกลางหลักสูตร 1 ปี  

8,700

 
รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี 20,200 หยวน *สามารถชำระโดยตรงกับสถาบัน
รวมค่าเรียน/กิจกรรม/อุปกรณ์การเรียน และที่พัก พร้อมค่าส่วนกลาง 91,304 บาท *เรท 4.52 บ (10/6/62)
ค่าใช้จ่ายในการขอ VISA (สามารถทำได้เอง) หยวน บาท
ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,500 กทม.
ค่าตั๋วเครื่องบิน (สามารถซื้อได้เอง) หยวน บาท
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – กว่างโจว  โดยประมาณ   4,000 – 12,000

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับสถาบันโดยตรง *VISA X1 เข้าออกจีนได้ไม่จำกัดครั้ง

*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติ

www.dilionzone.com

       Line :  @studyinguangzhou       

 Wechat :  rino_achara

   Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *