East China University of Science and Technology (ECUST)

华东理工大学 (เมืองเซี่ยงไฮ้)

ประวัติโดยย่อ ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนตะวันออก (ECUST) ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ WORLD TOP 100 UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิด สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติ 211 และ 985  หนึ่งใน 6 มหาวิทยาลัยแรกในประเทศจีนที่ได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งชาติ มีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ลงทะเบียนเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนตะวันออก (ECUST)

การเดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟ上海南站มีรถโดยสารประจำทางหลายสายผ่านหน้ามหาวิทยาลัย และติดกับห้างสรรพสินค้ามากมาย **ทางพี่ๆดิลิออน ภูมิใจนำเสนอ ECUST บรรยากาศดี คนไทยน้อยมาก อาคารเรียน และที่พักดีมากกก ให้ 5 ดาวเลย น้ำไฟฟรี มีหลักสูตรมากมาย ผู้เรียนสามารถ เลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตนได้ และที่สำคัญราคาไม่แพงเลย^^

หลักสูตร

เนื้อหา

ภาษาจีน

ระยะยาว**

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 จนถึงระดับสูง หลักสูตรเน้น (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)

ภาษาจีนภาคฤดูร้อน-หนาว

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 จนถึงระดับสูง เน้นทำกิจกรรมใช้ภาษาจีน มีตั้งแต่ช่วง 2 – 4 สัปดาห์
** ชั่วโมงเรียนเทอมละประมาณ 18 – 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 ชม. ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00 – 12.00 น.) วิชาเลือกอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน ไทเก็ก เขียนหน้ากาก ดนตรีจีน HSK***จำนวนนักเรียนต่อห้อง ประมาณ 15 – 20 คน

หลักสูตร

ภาษาจีน พร้อมกิจกรรมปิงปอง

หลักสูตรใหม่ แนะนำ!! แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 จนถึงระดับสูง หลักสูตรเน้น (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)

ช่วงบ่าย เรียนปิงปองกับทีมงานระดับชาติ ได้ฝึกภาษาพร้อมออกกำลังกาย และมีการแข่งขันทุกวันศุกร์

หลักสูตร

เตรียมสอบ HSK

หลักสูตรการสอนภาษาจีนแบบเร่งรัดที่มี 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (45 นาที / บทเรียน) : โปรแกรมแบ่งออกเป็นระดับ 4 และระดับ 5 ตามตัวเลือกของนักเรียนสำหรับการจัดระดับการสอบ HSK

ช่วงบ่าย วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : กวดวิชาพิเศษของ HSK

หลักสูตร

เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

สายวิทยาศาสตร์

แนะนำเรียนครบคอร์ส 1 ปี (2 เทอม) ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี สำหรับสายวิทยาศาสตร์

เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีน /ติว HSK /คณิต /วิทย์/ฟิสิกส์  เรียน เช้า-บ่าย จันทร์ ถึงศุกร์

– จัดกิจกรรมร่วมกับกับนักศึกษาจีน

เรียนจัดหนัก เทอมละ 30 สัปดาห์

หลักสูตรปริญญา

ระยะสั้น (กลาง)

เป็นหลักสูตร ที่สามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโทได้ และได้รับใบประกาศนียบัตรตามรายวิชาที่เรียน มีทั้งภาคภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญา

ระยะสั้น (สูง)

เป็นหลักสูตร ที่สามารถเข้าเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ และได้รับใบประกาศนียบัตรตามรายวิชาที่เรียน มีทั้งภาคภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ใช้ระยะเวลา 4 ปี มีสาขา International Economics and Trade, Chemical Engineering and Technology, Computer Science and Technology, Applied Chemistry, Environmental Engineering ควรมีใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโทภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรปริญญาโท ภาษาอังกฤษ ใช้ระยะเวลา 2.5 – 3 ปี มีสาขา Chemical Engineering, Chemical Technology, Applied Chemistry, Industrial Catalysis, Business Administration, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Analytic Chemistry, Fine Synthetic Chemistry & Molecular Engineering, Biotechnology and Bioengineering, Computer Science and Technology, Information and Communication Engineering, Environmental Science and Engineering, Power Engineering and Engineering Thermal Physics

ปริญญาโทภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ใช้ระยะเวลา 3 – 4 ปี มีสาขา Chemical Engineering and Technology, Biotechnology and Bioengineering, Computer Science and Technology, Material Science and Engineering, Power Engineering and Engineering Thermal Physics, Environmental Science and Engineering, Sociology

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ECUST

ค่าสมัคร

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (หยวน)

ประเภทวีซ่า

400 หยวน

*Non-Refund

ภาษาจีน 1 เทอม 9,000 X2
1 ปี 18,000 X1
ภาคฤดูร้อน-หนาว 2 – 4 สัปดาห์ 2,000-3,300 X2
ภาษาจีน-ปิงปอง 1 เทอม 28,000 X2
เตรียมสอบ HSK 1 เทอม 13,000 X2

เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

สายวิทยาศาสตร์

1 เทอม 13,500 X2
1 ปี 27,000 X1
ปริญญาระยะสั้น (กลาง) 1 เทอม 14,000-21,450 X2
ปริญญาระยะสั้น (สูง) 1 เทอม 11,000-17,000 X2
      ปริญญาตรี (อังกฤษ) 1 เทอม 22,000/ปี X1
ปริญญาโท (อังกฤษ) 1 เทอม 34,000/ปี X1
ปริญญาเอก (อังกฤษ) 1 เทอม 42,900/ปี X1
* หมายเหตุ     X1        วีซ่านักเรียน 1 ปี และหลักสูตรปริญญา ต้องตรวจร่างกายที่เซียงไฮ้เท่านั้น หลังจากเดินทางเข้าประเทศจีน ภายใน 30 วัน ต้องดำเนินเรื่อง resident permit วีซ่าสามารถเข้าออกประเทศจีนได้หลายครั้งX2        วีซ่านักเรียน 120 – 180 วัน สามารถเข้าออกประเทศจีนได้ครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่ประเทศไทย (หน่วยเงินบาท)

รายการค่าใช้จ่าย

ภาษาจีน HSK Pre-university

ปิงปอง

คอร์ส

ฤดูร้อน-หนาว

1. ค่าสมัครเรียน 400 หยวน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2. ค่าเอกสารมหาวิทยาลัย 980 980 980 980 980
3. ค่าวีซ่า 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ(สามารถซื้อเองได้) 6,000-12,000 6,000-12,000 6,000-12,000 6,000-12,000 6,000-12,000

สำหรับ หลักสูตรปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

รายการค่าใช้จ่าย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. ค่าสมัครเรียน 600 หยวน 3,000 3,000 3,000
2. ค่าเอกสารมหาวิทยาลัย 980 980 980
3. ค่าวีซ่า 1,500 1,500 1,500
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ(สามารถซื้อเองได้) 6,000-12,000 6,000-12,000 6,000-12,000

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (หน่วยเงินหยวน) 1

รายการค่าใช้จ่าย

ภาษา 1 เทอม ภาษา 1 ปี HSK 1 เทอม

Pre-university

1. ค่าเรียน 9,000 18,000 13,000 13,500
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 800 400 400
3. ค่าหอพักห้องเดี่ยว (4, 10 เดือน) 7,200 18,000 7,200 7,200
4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ 200 400 200 200
5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit 1,400
6. ค่า Wifi /เดือน (4, 10 เดือน) 100 250 100 100
7. ค่าซิมโทรศัพท์ ประมาณ 200 200 200 200
รวม  17,100 39,050 21,100 21,600

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จ่ายที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (หน่วยเงินหยวน) 2

รายการค่าใช้จ่าย

Summer 2 w Summer 3 w

Summer 4 w

ปิงปอง-จีน

1. ค่าเรียน 2,000 2,700 3,300 28,000*
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 400 400 400
3. ค่าหอพักห้องเดี่ยว (แยกตามวันพัก) 840 1,260 1,680 14,400*
4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ 150 150 150 200
5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit
6. ค่าซิมโทรศัพท์ ประมาณ 200 200 200 200
รวม  3,590 4,710 5,730 43,200

*คอร์สพิเศษ ปิงปอง เรียนภาษาจีนพร้อมฝึกปิงปองอย่างจัดเต็ม ที่พักพิเศษมีสองห้อง มีฟิตเนต สระว่ายน้ำ ทุกอย่างพร้อม

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการศึกษาหลักสูตร ปริญญา ภาคอังกฤษ จ่ายที่มหาวิทยาลัยโดยตรง (หน่วยเงินหยวน)

รายการค่าใช้จ่าย

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. ค่าเรียน 22,000/ปี 34,000/ปี 42,900/ปี
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 400 400
3. ค่าหอพักห้องเดี่ยว 1 ปี (12 เดือน) 21,600 21,600 21,600
4. ค่าหนังสือ โดยประมาณ 400 400 400
5. ค่าตรวจร่างกาย และทำ Resident Permit 1,400 1,400 1,400
6. ค่า Wifi / 1 ปี (12 เดือน)

300

  300

 300

7. ค่าซิมโทรศัพท์ ประมาณ (ตามโปรโมชั่น)  200   200  200
รวม  หอพักห้องเดี่ยว 46,300 58,300 67,200

*จ่ายปีต่อปี

ระยะเวลาเปิดเรียน

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเรียนตั้งแต่ เดือนกันยายนถึงปลายเดือนมกราคม

ภาคฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเรียนตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

เงื่อนไขและขั้นตอนสมัครของนักศึกษาต่างชาติ

  1. เงื่อนไขการมัครเข้าเรียน
ประเภทนักศึกษา เงื่อนไข
หลักสูตรระยะสั้น จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุ 18 – 60 ปี สุขภาพแข็งแรง

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรอเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี

*ควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือใบประกาศนียบัตรอบรม

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

จบระดับปริญญาตรีหรอเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2.5-3 ปี

*ควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือใบประกาศนียบัตรอบรม

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

จบระดับปริญญาโทหรอเทียบเท่า อายุ 18 – 40 ปี ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3-4 ปี

*ควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือใบประกาศนียบัตรอบรม

  1. เอกสารและขั้นตอนการสมัคร

ประเภท

เวลาสมัคร

เอกสารที่ต้องนำส่ง

เรียนภาษาจีน

ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม

ฤดูใบไม้ร่วง

ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า

รูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ

ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิ

ระดับปริญญา

ภาษาอังกฤษ

ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุดและใบรับรองคะแนนผลการเรียน กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (ใช้ใบรับรองจบการศึกษา รับรองระยะเวลาที่จะจบล่วงหน้า) หากไม่ใช่ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องได้รับการรับรองการแปลจากหน่วยงาน กรมการกงศุล รูปถ่ายหน้าตรง 6 ใบ

ตัวอย่างตารางการเรียนการสอน

 

วิชา

หมายเหตุ

วิชาบังคับ

(ช่วงเช้า วันจันทร์ – ศุกร์)

การอ่านและการเขียน, การพูด, การทำความเข้าใจ, การอ่านแบบเร่งรัด, การเขียนเชิงปฏิบัติ, ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง, เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เป็นต้น หลักสูตรจะเน้นแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นเรียน

ช่วงบ่าย

ติวสอบ HSK, ดนตรีจีน, มวยไทเก็ก, พู่กันจีน, ศิลปะจีน ผู้สนใจ ต้องทำการลงชื่อกับทางมหาวิทยาลัย ภายในครึ่งเดือนแรกของการเรียน แล้วทางมหาวิทยาลัยจึงทำการจัดตารางการเรียนการสอนภายหลัง

หอพักห้องเดี่ยว สะอาดหรู เข้าอยู่ได้ทันที

หมายเหตุ – ค่าหอพักสามารถชำระเป็นวันได้ วันละ 60 หยวน ฟรีน้ำ ฟรีไฟ ฟรีอินเตอร์เนต!!!

                            

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆ ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง น้องๆที่สมัครเรียนกับพี่ๆดิลิออน จะมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมารับตั้งแต่ที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ตามรอบที่กำหนด แนะนำจนถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนพาไปแนะนำสถานที่ต่างๆที่จำเป็น

  บริษัท ดิลิออนจำกัด จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0125560021031)

   111/139 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. +6662-643-6868, +6681-044-8585

www.dilionzone.com

    FB fanpage ID: Study in Shanghai, Line ID: @dilion,

   WeChat ID: rino_achara, Dilioncompany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *