ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนแบบเร่งรัด 1 เทอม (4.5 เดือน)

กว่างโจว South China Normal University (SCNU)

ม.ดัง ทำเลใจกลางเมืองกว่างโจว (เข้มข้นทันใจ)

*หลักสูตรเร่งรัด คือ เรียน 8.30 – 11.50. และ 14.30 – 15.30-16.30. แล้วแต่ปี

ช่วงเวลารับสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับ 1 กันยายน – 10 มกราคม ของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ 1 มีนาคม – 10 กรกฎาคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน

ค่าประกันสุขภาพ                400            หยวน

ค่าเรียน                           16,000           หยวน

ค่าหอเดือนละ                    1,050          หยวน       4 เดือน 4,200 หยวน

ห้องเดี่ยว เดือนละ ​​​​2,000 หยวน ( ถ้าต้องการห้องเดี่ยว ต้องสมัครก่อนอย่างน้อย4เดือน มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้ )

ค่าหนังสือประมาณ               500           หยวน  (บวกลบ 50 หยวน แล้วแต่คลาสเรียน)

ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละ           30           หยวน       4 เดือนรวม 120 หยวน

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน (จ่ายวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย) 21,220 หยวน

คำนวนจาก เรตเงินหยวน 1 หยวนเท่ากับ 4.6 บาท (เรตช่วง 6/2562)

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษาเร่งรัด 1 เทอม ประมาณ 91,246 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย

ค่าสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย      2,500           บาท  (500 หยวน) 

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย          2,100           บาท  (420 หยวน)

ค่าจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย         980           บาท  (195 หยวน)

ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,000           บาท  (ถ้าทำในกทม. 1,650 บาท)

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประมาณ       4,000-10,000 บาท   แล้วแต่ช่วงของการจอง

การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง *หากอยู่เกินกำหนด คิดเฉลี่ยเป็นรายวัน
*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเดือนละประมาณ​ 80 หยวน
*นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่ม(มาแยก) นักเรียนต้องไปดำเนินการเปิดซิม เปิดบัญชี รายงานตัวกับตำรวจ ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง
*หอพักมหาวิทยาลัยนี้จะค่อนข้างจำกัดและเต็มเร็ว น้องๆมีโอกาสต้องอยู่หอพักนอก ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารในทุกกรณี
      Line : @studyinguangzhou  WeChat : rino_achara

Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *