ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี กว่างโจว

South China Normal University (SCNU)

ม.ดัง ทำเลใจกลางเมือง เส้นรถไฟฟ้า ต่างชาติเยอะ อาจารย์เก่ง!!

ช่วงเวลารับสมัคร

ก่อน 15 มิถุนายน สำหรับ 1 กันยายน – 10 กรกฎาคม ของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ สำหรับ 1 มีนาคม – 10 มกราคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน

ค่าประกันสุขภาพ                  800          หยวน

ค่าเรียน                            16,300          หยวน

ค่าห้องคู่เดือนละ                 1,050         หยวน      4 เดือน 4,200 หยวน* ม.กำหนด

ห้องเดี่ยว เดือนละ ​​​​2,000 หยวน ( ถ้าต้องการห้องเดี่ยว ต้องสมัครก่อนอย่างน้อย4เดือน มีโอกาสทั้งได้และไม่ได้ )

ค่าหนังสือประมาณ                 400         หยวน  (บวกลบ 50 หยวน แล้วแต่คลาสเรียน)

ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละ             30         หยวน      4 เดือนรวม 120 หยวน* ม.กำหนด

ค่าตรวจร่างกาย เพื่อทำ Residence Permit  600    หยวน (ขั้นตอนนี้คนที่เรียน 1 ปี ต้องทำทุกคนครับ)

ค่าทำวีซ่า Resident Permit  800       หยวน (ขั้นตอนนี้คนที่เรียน 1 ปี ต้องทำทุกคนครับ)

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน (จ่ายวันลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย) 23,220  หยวน

คำนวนจาก เรตเงินหยวน 1 หยวนเท่ากับ 4.6 บาท (เรตช่วง 6/2562)

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษา 1 ปี ประมาณ 99,846  บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย

ค่าเอกสารวีซ่าจีน                                2,500           บาท  (500 หยวน)

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย          2,100           บาท  (420 หยวน)

ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,000           บาท  (ถ้าทำในกทม.1,500 บาท)

ค่าจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย        980             บาท  (195 หยวน)

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประมาณ       4,000-10,000 บาท   แล้วแต่ช่วงของการจอง

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง *หากอยู่เกินกำหนด คิดเฉลี่ยเป็นรายวัน
*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเดือนละประมาณ​ 80 หยวน
*นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่ม(มาแยก) นักเรียนต้องไปดำเนินการเปิดซิม เปิดบัญชี รายงานตัวกับตำรวจ ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง
*หอพักมหาวิทยาลัยนี้จะค่อนข้างจำกัดและเต็มเร็ว น้องๆมีโอกาสต้องอยู่หอพักนอก ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารในทุกกรณี     
            
       Line :  @studyinguangzhou  Wechat :  rino_achara

Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *