ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม กว่างโจว (2020)

Guangdong Agriculture Industry Business (AIB)

ทำเลใจกลางเมือง ที่พักระดับโรงแรม!!

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย หยวน บาท

ค่าสมัคร

ค่าเอกสารทำวีซ่าจีน

 

500

500

2,500

2,500

ค่าจัดส่งเอกสารของสถาบัน 195 980
*จำนวนที่ชำระให้กับสถาบัน   5,980
 
ค่าใช้จ่ายในการเรียน (จ่ายที่จีน) หยวน บาท

ค่าเรียนภาษาจีนกลาง/กิจกรรม 1 เทอม

ค่าลงทะเบียนของสถาบัน

 

6,500

500

ค่าประกันสุขภาพ 400
ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน 200
*จำนวนที่ชำระให้กับสถาบัน 7,600
 
ค่าหอพักนักศึกษาต่างชาติ (จ่ายที่จีน) หยวน บาท
ห้องเตียงคู่ + ค่าส่วนกลาง หกเดือน   3,000
 
รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม 10,600 หยวน *สามารถชำระโดยตรงกับสถาบัน

รวมค่าเรียน/กิจกรรม/อุปกรณ์การเรียน และที่พัก พร้อมค่าส่วนกลาง 46,640 บาท

(เรท 4.40 บ ณ วันที่ 15/01/2020) *รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานได้

 
ค่าใช้จ่ายในการขอ VISA (สามารถทำได้เอง) หยวน บาท
ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,650 กทม.
 
ค่าตั๋วเครื่องบิน (สามารถซื้อได้เอง) หยวน บาท
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – กว่างโจว โดยประมาณ   4,000 – 12,000

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับสถาบันโดยตรง 

*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟประมาณ 100หยวน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน มีครัวส่วนกลาง เครื่องซักผ้าใช้ครั้งละ 3 หยวน *ค่าซิมโทรศัพท์ประมาณ 50-100 หยวน, ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีธนาคารประมาณ 200 หยวน

*นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่ม(มาแยก) นักเรียนต้องไปดำเนินการเปิดซิม เปิดบัญชี ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารในทุกกรณี

             Line: @studyinguangzhou

Wechat : rino_achara

    Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

1 Comment

  1. I want to study at Guangdong AIB polytechnic College .i am from Bangladesh .can you please help me ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *