ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาจีนธุรกิจ 1 เทอม (4.5 เดือน) กว่างโจว

South China Normal University (SCNU)

ศัพท์ธุรกิจแน่น!! ลุยค้าขาย ทำเลใจกลางเมือง อาจารย์เก่ง!!

ช่วงเวลารับสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับ 1 กันยายน – 10 มกราคม ของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ 1 มีนาคม – 10 กรกฎาคม ของทุกปี

                                                           (HSK4 ขึ้นไป!!)

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน

ค่าประกันสุขภาพ                   300           หยวน

ค่าเรียน                               8,600          หยวน

ค่าห้องคู่เดือนละ                 1,050          หยวน       4 เดือน 4,200 หยวน

ห้องเดี่ยว เดือนละ ​​​​2,000 หยวน  #ถูกสุด ด้วย ห้องพัก 4 คน หกเดือนเพียง 2,700 หยวน

ค่าหนังสือประมาณ               200            หยวน  (บวกลบ 50 หยวน แล้วแต่คลาสเรียน)

ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละ          30             หยวน       4 เดือนรวม 120 หยวน

รวมค่าใช้จ่ายเงินหยวน (จ่ายวันลงทะเบียน ที่มหาวิทยาลัย)  13,420 หยวน

คำนวนจาก เรตเงินหยวน 1 หยวนเท่ากับ 4.6 บาท (เรตช่วง 6/2562)

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ 61,732 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย         2,100           บาท  (420 หยวน)

ค่าวีซ่านักเรียน (กรณีทำด้วยตนเอง)   1,000          บาท  (ถ้าทำในกทม.1,500 บาท)

ค่าจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย       980             บาท  (195 หยวน)

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับประมาณ       4,000-10,000 บาท   แล้วแต่ช่วงเวลาของการจอง

*การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ๆทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง *หากอยู่เกินกำหนด คิดเฉลี่ยเป็นรายวัน

*หอพักค่าน้ำประมาณ 10 หยวน และค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติเดือนละประมาณ​ 80 หยวนต่อเดือน หากนศ.ไม่ถึงขอสงวนสิทธ์ไม่รับสมัครจ้าา

                             Line : @studyinguangzhou       Wechat : rino_achara

Tel: +6662-643-6868, +6681-044-8585

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *